De basis op orde

Je zaken op orde hebben en zicht op hoe het gaat, wie wil dat nu niet? De realiteit is vaak anders en werken we hard om aan het einde van de dag alleen het hoognodige af te hebben.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor kleine tot middelgrote bedrijven. Met name bedrijven die hard gegroeid zijn of zich klaar willen maken om verder te groeien. Bedrijven die grote veranderingen verwerkt hebben (of willen verwerken) zijn ook geschikt hiervoor.

Managers die orde op zaken willen stellen en grip willen krijgen op de hectische operatie.

Aanleiding

  • De waan van de dag regeert
  • Het is hollen en dan weer stilstaan
  • Er wordt langs elkaar heen gewerkt
  • Er gaat teveel mis waar medewerkers en soms ook klanten last van hebben

Aanpak

Volledige begeleidingEen minimum van 6 workshops geven (afhankelijk van het aantal mensen), verder zal ik de teams begeleiden bij de verschillende fases. Wekelijks loop ik even langs om de voortgang en resultaten te bespreken.

Resultaat

Ik geloof in meetbare resultaten, na de analyse maken we een analyseoverzicht met wat er geleerd is. Met dat overzicht gaan we aan de slag voor verbeteringen wat leid tot een verbeterplan, daarin staat hoeveel we inschatten dat de acties kosten en wat ze opleveren. Tijdens de implementatiefase is het vooral uitwerken van de acties met een wekelijkse verantwoording. Door de gefaseerde aanpak kan er na iedere fase besloten worden hoe (en of) we verder gaan.

  • Meer overzicht, minder hectiek
  • Tijdwinst
  • Hogere medewerker- en klanttevredenheid
  • Lagere kosten, meer winst

Ik ga voor duurzame veranderingen, bij ieder punt kijken we dan ook wat er nodig is om de verandering blijvend te maken. Soms is dat een werkinstructie of andere standaard, maar het kan ook een meting of zelfs een dashboard zijn. Datgene wat het team zelf wil en creëert werkt het beste.

Kosten

Kosten zijn 500,-€ per dagdeel. Tijdens de workshopfase ga ik uit van 2 dagen inzet per week, in de implementatiefase kan dit teruggebracht worden tot 1 dagdeel per week. Totale tijdsduur is afhankelijk van de organisatiegrootte en inzet, ik reken tussen 3-6 maand.