Gemba walk

Veel lean termen komen uit Japan omdat Toyota een belangrijke grondlegger is van de denkwijze. Vrij vertaald betekent gemba ‘daar waar het echt gebeurt’. En dat is direct ook de lean mindset. Geen verbeteringen vanachter je computer of bureau maar echt op de werkvloer in directe afstemming met de betrokkenen.

Door rond te lopen, te kijken en te spreken met de mensen krijgen we een idee van wat de belangrijke frustraties zijn en hoe we daar het beste bij kunnen ondersteunen.